Det formelle:

”Struktuhr”, ”vi” eller ”vores” betyder Struktuhr ApS ”I” eller ”jer” betyder den, som vi leverer varer og tjenesteydelser til (”Varer”), og ”os” er Struktuhr og jer.

Vi er et dansk selskab og registret med CVR-nummer 3541 6056, og vores hovedkontor ligger på Rundageren 6, 2640 Hedehusene.

Hvis I fortryder:

I kan i de fleste tilfælde annullere jeres ordre, før afsendelse har fundet sted. På visse ordrer kan I blive pålagt at betale et afbestillingsgebyr, som omfatter betaling for det arbejde vi har udført i henhold til aftalen, evt. omkostninger vi har afholdt, eller er forpligtet til at betale, dette vil fremgå af ordren / tilbuddet.

Priser og Betaling:

Alle priser er eksklusive moms, levering fremgår af det endelige tilbud. De fleste ordrer betales kontakt ved køb i webshoppen, hvor vi accepterer alle større kreditkort.

Er du fast kunde kan du blive kontokunde og oprettet i vores system, så kan du bl.a. handle på kredit, og få rabat på levering.

Levering og emballering

Enhver levering af varerne vil ske efter bedste evne på det aftalte tidspunkt, idet vi gør opmærksom på, at der alene er tale om skønnet leverings- eller afhentningsdato. I kan kun afslå at acceptere levering efter den skønnede leveringsdato, hvis:

  • I efter datoen for modtagelsen af vores ordrebekræftelse har sendt os en skriftlig meddelelse indeholdende en frist for levering, og
  • vi skriftligt og udtrykkeligt har accepteret denne frist.

Vi benytter Danske Fragtmænd til de fleste almindelige handler og Thortrans til transport af møbler og særligt følsomme genstande.

Vi beslutter egenhændigt, hvordan Varerne emballeres og pakkes. Pakkemateriale og indpakning medfølger uden beregning og kan ikke refunderes.

Modtager I varer fra os pakket på europaller, fakturerer vi jer europallens pris ved levering, dette vil dog fremgå af aftalen.

Ansvaret for varerne overgår til jer:

  • når aflæsning er færdiggjort på leveringsadressen, eller
  • på tidspunktet for aftalt levering, såfremt I undlader at acceptere levering af Varerne som aftalt.

Mangler & Returret:

Vi gør vores yderste for at at varerne på leveringstidspunktet ikke er beskadiget eller væsentlig mangelfulde. Skulle der alligevel være noget der ikke er som I forventede bedes I indenfor tre arbejdsdage efter levering af varerne skriftligt underrette os om almindelige mangler eller skader kan vi efter evt. eftersyn af varerne, på baggrund af vores skøn, reparere eller udskifte de mangelfulde varer, eller vi kan vælge at tage dem retur og tilbagebetale købesummen til jer. Brug denne formular ifm. reklamation.

I tilfælde af tvister:

Vi har aldrig været ude for andet end at det kunne klares over telefonen men, hvis det går op i en spids: Aftalen og enhver tvist eller krav, som udspringer af aftalens indhold, skal afgøres efter dansk ret. Enten af Byretten i Randers eller Sø- og Handelsretten i København skal udgøre værneting for enhver retssag, søgsmål eller retsforfølgning og behandle enhver tvist, som udspringer fra eller er relateret til aftaler.