Personlig opbevaring, skrivetavler, lydabsorbenter og meget andet hos Struktuhr.

Personlig opbevaring, personaleskabe og profit

Kan et personaleskab have indvirkning på dit firmas profit? Spørgsmålet kan virke banalt, men svaret er yderst spændende. I Danmark er det lovpligtigt, at hver medarbejder skal have sit eget rum til personlig opbevaring – eksempelvis i et personaleskab. Denne undersøgelse giver et indblik i de psykologiske mekanismer, og hvorfor medarbejderen bliver mere produktiv af